KVOO West-Brabant is een vzw en maakt deel uit van de nationale vzw KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN (www.kvoosror.be/ )


Onze vereniging heeft tot doel :
  • de morele, materiële en sociale belangen van haar leden te behartigen;
  • initiatieven aan te moedigen die de goede naam van de Krijgsmacht in het algemeen en van haar leden in het bijzonder verstevigen;
  • het organiseren van culturele, sociale, sportieve en ontspannende activiteiten.
Onze kring KVOO West-Brabant biedt u de gelegenheid oud-officieren terug te zien in een gezellige en ongedwongen sfeer. Je kan er niet alleen herinneringen ophalen, je kan er ook genieten van wat het nieuwe leven als jong of minder jong gepensioneerde te bieden heeft: gezellige bijeenkomsten met partners, culturele bezoeken, uitstappen, maaltijden en BBQ's, prachtige reizen die onze leden zelf voor jullie organiseren en nog meer...

Wij geven ook een tweemaandelijks ledenblad uit, de "West-Brabantschen Aen-wijzer”.

Wees dus welkom. Indien meer informatie gewenst, bel of stuur een mailtje naar een van onze bestuurders ...

Camille Goossens
Generaal-majoor vlieger b.d.
Voorzitter